Magyar Református Presbiteri Szövetség

Áldást, békességet!

"Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak." (1Pét 5,2-3)

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Magyar Refvormátus Presbiteri Szövetség honlapján!

Készülünk 2017-re, a reformáció 500 éves jubileumára és az első presbitérium megalakulásának 400 éves évfordulójára.

Kálvin

Szövetségünk rendszeresen részt vesz a Magyar Református Egyház Egység Napi ünnepélyein. Legutóbb Kolozsváron, május 22-én volt erre alkalmunk, ahol az öt együttműködő kárpát-medencei presbiteri szövetség közös sátorral várta az érdeklődőket.

 Sátor

Szövetségünk nagy eseménye volt legutóbb a 20. Nemzetközi (Kárpát-medencei) Presbiteri konferenciánk július 1-3. között Miskolcon. Témája "A református presbiter hitvallásos felelőssége" volt, amellyel készültünk a jövő évben esedékes általános presbiterválasztásokra is. Bővebben lásd a "Konferenciák" lapunkon.

Július 14-15. között küldöttségünk részt vett a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat konferenciáján, az ausztriai Felsőőrön (Oberwart), amely keresztyén magyar mártírjainkra emlékezett. Egyik előadója, az időközben elhúnyt dr. Papp Vilmos helyett fia, Papp Kornél zsinati tanügyi tanácsos tartotta meg az előadást, emlékezve édesapja sok évtizedes adatgyűjtő munkájára. Ugyanott egy vándorkiállítást is megnyitottak a rendezők a délvidéki magyarok között a jugoszláv partizánok által végzett mészárlásokról, kiemelve név szerint néhány elszenvedőjét.

Még március 19-én volt a Szövetség 36. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferenciája a Budapest-Józsefvárosi (Salétrom utcai) templomban. Témája röviden: "Tanulunk imádkozni".

Konferenciáink a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) hathatós támogatásának köszönhetően valósultak meg.